Virtualne ture – Panorame 360°

Hram Svetog Arhangela Gavrila u Suseku

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Share Button

Crkva je podignuta 1770 godine, pripada uobičajenom tipu jednobrodnih građevina nastalih pedesetak godina nakon izgona Turaka iz Vojvodine. Ikonostas iz 1779. rad je Teodora Kračuna, najoriginalnijeg srpskog baroknog slikara, dok je rezbarija barokno rokajnih formi rad nepoznatog majstora iz druge polovine XVIII veka. Razvijeni ikonostas islikan je u šest zona, sa 64 polja. U soklu su parabole, a u zoni prestonih ikona carske dveri sa Blagovestima i medaljonima sv. Save i Simeona, dok su na bočnim dverima likovi cara Uroša i kneza Lazara. U nizu prestonih ikona su arhanđeo Mihailo, sv. Nikola, Bogorodica sa Hristom, Hristos, sv. Jovan i arhanđeo Gavrilo. U poljima iznad dveri su Žrtva Avramova, Nedremano oko i Neopalima kupina. Po vertikali, iznad Nedremanog oka, prikazano je Krunisanje Bogorodice. Sledi apostolski niz, proročki friz i, u poslednjoj zoni, Hristova stradanja. Ispod Raspeća ispisan je tekst priložnika sa godinom 1798. Ikonostas je preslikan 1901.

19. aprila 2014. | U kategoriji: Nekategorizovano by Gox

< | >